ענת אסרף חיוט
מנהלת תחום הדרכה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המשך קריאה