המפגש הבין תרבותי

הבדלים בין-תרבותיים הם סיבה מרכזית לפערים הקיימים באופן שבו נתפסים נושא או סיטואציה על ידי אנשים שגודלו וחונכו בתרבויות שונות. בעולם של תרבויות שונות ומגוונות וריבוי יחסי גומלין ישירים ובלתי אמצעיים, ישנה חשיבות להכרת ההבדלים בין התרבויות. על ארגון, גוף עסקי או אדם המעוניינים ליצור קשרים עיסקיים עם גוף מתרבות השונה מתרבותם, להשקיע זמן ומשאבים בלמידת התרבות האחרת, למניעת אי-הבנות ועל מנת שייקל להבין את המניעים וההתנהגויות השונות של כל תרבות.

ישראל ידועה כמדינת הגירה, ומאז הקמתה היא קולטת אוכלוסיות שונות מכל רחבי התפוצות. עקב היותה מדינה הקולטת עלייה, עליה להתמודד עם בעיות מיוחדות האופייניות לחברה הנקלטת, ולהיערך לכך תוך התחשבות במרכיבים התרבותיים, האתניים והערכיים של כל קבוצה. האוכלוסייה הנקלטת מוסיפה עוד נדבך למרקם החברתי-תרבותי המגוון של האוכלוסייה הוותיקה בישראל.

גל העלייה מברית המועצות בשנות התשעים וגלי העלייה מאתיופיה הציבו בפני המערכות הקולטות בישראל אתגר. גלי העלייה יצרו מציאות של התמודדות יומיומית בכל המערכות הציבוריות עם תרבויות שונות וחדשות. בעקבות כך פיתחנו בארץ מודלים חדשים שמטרתם להקל על המפגש הבין- תרבותי, וקיימנו הכשרות לאנשי המקצוע, שעובדים מדי יום עם אוכלוסיות מארצות מוצא מגוונות.

לצורך התארגנות וניהול יעילים יש להביא בחשבון את השונות התרבותית הקיימת בחברה הטרוגנית.

הכרה בקיומם של הבדלים בין-תרבותיים והיכרות מעמיקה עם אותם הבדלים הכרחית על מנת שהארגון יוכל להצליח במשימות העומדות בפניו. משימות אלו כוללות תהליכי מיזוג של חברות מתרבויות שונות, פיתוח קשרים עסקיים עם חברות ממדינות בעלות תרבות שונה והעסקת עובדים בעלי מאפייני תרבות שונים.

בדורטל ID אנו מאתרים את נקודות החולשה ועוזרים לצוות לפתח מודעות לגורמים השונים שדורשים התייחסות ייחודית ומותאמת תרבותית.

אנו עושים אבחון בכדי לאתר את נקודות החוזקה והחולשה, ולאחר מכן נעשית הכשרה של הצוותים השונים בהתאם לממשק העבודה שלהם עם התרבות השונה.

 

בתוכניות שאנו עורכים להעלאת המודעות מתן מידע על מאפייני התרבות, אנו עובדים עם מייצגי תרבות "להם המנדט להסביר את התרבות על מאפייניה השונים בהתייחס לאוכלוסיה המודרכת" , לדוגמא במוסדות בריאות מייצג התרבות יהיה איש צוות רפואי וזה ישתף במאפיינים של בריאות וחולי בהקשר התרבותי.

 

מחקרים שנעשו מוכיחים את הנזק בהעדר כלים להנגשה תרבותית ולשונית.

 

 

חדש בדורטל, קורס מתורגמנות רפואית, ההרשמה בעיצומה!!!

90

10405394 703775076406581 336415184076675984 n

 

1508031 703775079739914 7939834387213850466 n