331688-volfson 576820-galil <b>מכבי שרותי בריאות</b><br>הטמעת תורת השרות בסניפים הגדולים.
207581-2 <b>המרכז הרפואי ע''ש שיבא תל-השומר</b><br>עבודה בצוות רב-תרבותי, התמודדות עם לחץ וקונפליקטים. <b>מרכז רפואי העמק</b><br>גיבוש אמנת שירות, סדנאות שירות לכלל העובדים והתערבויות במחלקות עתירות תלונות.
<b>בית חולים לוינשטיין-מרכז לשיקום</b><br>שיפור שירות מנהלה, התערבות במחלקות ליישום מסקנות המשוב מלקוחות. <b>מרכז רפואי רעות</b><br>תקשורת מקדמת לצוות ההנהלה ומנהלי המחלקות. <b>המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה</b><br>ליווי מנהלי מחלקות, התערבות במחלקות עתירות שירות.
<b>מרכז רפואי זיו בצפת</b><br>סדנאות בקורסים על בסיסיים לאחיות. <b>בית הספר האקדמי לסיעוד א.וולפסון</b><br>סדנאות במיומנויות רכות לכלל אחיות בהשתלמות בביה''ס. 446248-kaplan
<b>מרכז רפואי מאיר</b><br>מרכז רפואי מאיר <b>בית ספר לסיעוד-מרכז רפואי ע''ש ברזילי</b><br>סדנאות בתחומים שונים.
 <b>מרכז רפואי רבין</b><br>אימון קבוצתי למחלקת משק, למטבח ולמינהלה.  <b><u>טבע תעשיות פאמצבטיות</b><br>אימון מנהלים בכניסה לתפקיד.  477333-kzt
 476697-tlv-university  <b>המכללה האקדמית ספיר</b><br>שיפור שירות, גיבוש תפיסת ניהול שרותית בקרב ההנהלה וצוותי שיפור.  <b>האוניברסיטה העברית בירושלים</b><br>עיצוב והנחיית תהליך שיפור השירות.סדנאות לכלל העובדים, אמנת שירות, הטמעה במחלקות והנחיית צוותי שיפור.
 <b>המכללה האקדמית גליל מערבי</b><br>שיפור שרות ללקוח החיצוני.  <b>אוניברסיטת בן-גוריון בנגב</b><br>ליווי, פיתוח שיפור שירות ממשקים פנים ארגוניים.  <b> </b><br>
 <b>משרד התחבורה והבטיחות בדרכים</b><br>שיפור שירות למנהלים.  sheba-logo  <b>משרד ראש הממשלה</b><br>הנחיית ממונות על קידום מעמד האישה ברשויות המקומיות (תכנית שנתית).
 477334-mipam    <b>המכון הטכנולוגי חולון</b><br>פיתוח צוות במחלקות עתירות תלונות.
     <b>הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה</b><br>קורס פיתוח מנהלים בדרג הביניים, הנחיית קבוצות עמיתים.
 <b>המשרד לקליטת העלייה</b><br>הטמעת תורת השירות. אימון לשכות בהקשר הבין תרבותי וייעוץ ארגוני למחלקות עתירות שירות.  <b>משרד הבינוי והשיכון</b><br>עבודת צוות ופיתוח מנהלים.  <b>מרכז רפואי הלל יפה</b><br>העצמת נשים, גיבוש צוות במחלקה עתירת תלונות.
 <b>מטה בנימין</b><br>שיפור שירות למועצה, ייעוץ להנהלה המצומצמת, הטמעת השירות לכלל העובדים, סקר שביעות רצון תושבים מהמועצה.    <b>מע''צ-החברה הלאומית לדרכים בישראל</b><br>פיתוח מנהלי עבודה.
 <b>עירית הרצליה</b><br>שיפור שירות מהנהלת העיריה ועד אחרון העובדים.  524523-lahis  <b>עירית תל-אביב יפו</b><br>פיתוח מחלקתי לצוותים חינוכיים בעל יסודי ובחינוך החברתי.
 arava  <b>זרה-ZARA</b><br>אימון למנהלי סניפים והנחיית סדנאות למנהלים, סגנים ומנהלי משמרות.  keter
 <b>מרכנתיל</b><br>אימון קמעונאי למנהלי סניפים ולממונים על שיווק בסניפים.    בנק איגוד<br>אימון לסניפים ומנהלים בתכנית עבודה.
  י.ח. דמרי  <b>רשות שדות התעופה</b><br>העצמת נשים, 8 ימים מלאים לנשים בדרגים השונים.  <b>ניגא שף</b><br>אימון אישי למנהלים.
 476695-sanininas  <b>Bio-Tronics</b><br>ייעוץ ארגוני לצוות ההנהלה.  216112-shila
 <b>בנק איגוד</b><br>אימון לסניפים ומנהלים בתכנית עבודה.  207582-senter  berlintech
 219041-4  11  12