עירית מתארחת בתכנית "שורדות מהבית"

בנושא: "שינוי קריירה"

עירית מתארחת בתכנית "שורדות בבית"

בנושא: "עבודה מהבית"

עירית מתארחת בתכנית "המקצוענים"

בנושא: עסקים משפחתיים

 

עירית מתארחת בתכנית "המקצוענים"

בנושא: מפגשים בין-תרבותיים.

 

עירית מתארחת בתכנית "המקצוענים

בנושא: גיבוש צוות עבודה

עירית מתארחת בתכנית "המקצוענים"

 בנושא: שירות איכותי בעסקים

 

עירית מתארחת בתכנית "המקצוענים"

בנושא: התמודדות עם לחץ ושחיקה

 

עירית מתארחת בתכנית "המקצוענים"

בנושא: מרכזי הערכה

 

עירית מתארחת בתכנית "דברים טובים"

נושא: איך להסתדר עם הבוס

עירית מתארחת בתכנית "המקצוענים" בנושא:

עירית מתארחת בתכנית "מרגול שופטת"

עירית מתארחת בתכנית "המקצוענים" בנושא:

עסק זוגי: טיפים לניהול העסק המשותף

משרד הקליטה - סרט הדרכה בהנחיית עירית

הדרכת עולים בקליטת עלייה