simiסימי גורן

התמחויות :
מאמנת בכלכלת המשפחה, הטמעת שינויים אסטרטגיים, פיתוח והעצמת מנהלים, ניהול תהליכים בתחום פיתוח משאבי אנוש, בניית מודלים ארגוניים, תקשורת פנים-ארגונית.
 
השכלה:

    לימודים לתואר שני במדעי ההתנהגות (אוניברסיטת בן-גוריון).
    B.A בסוציולוגיה ומדעי המדינה (אוניברסיטת חיפה).
    תעודה בתחום פיתוח משאבי אנוש והדרכה (אוניברסיטת לסטר).
    קורס דירקטורים בחברות ציבוריות.
    בוגרת המסלול להנחיית הורים ובית הספר למאמנים, מכון אדלר.
    בוגרת בית ספר למאמנים, מכון אדלר.