צוות המרכז הרפואי מעייני ישועה

להמשך קריאה

להמשך קריאה

תומר לוי

 

מועצת נשים חוף הכרמל

המשך קריאה

אריה פלד

מ"מ מנהל אגף

ומנהל מח' פיתוח ותכנון כוח אדם

להמשך קריאה...

 

 

 

דליה גילדוני
מנהלת משאבי אנוש

הסתדרות המורים בישראל

להמשך קריאה...

 

 

 

 

ציפי הלמן

להמשך קריאה

ענת אסרף חיוט
מנהלת תחום הדרכה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המשך קריאה

מאיה שטרן

אשקלון

להמשך קריאה...

 

עתודה ניהולית

קופ"ח מאוחדת

המשך קריאה

משתתפות סדנת שירות

במרכז להדרכות

קופ"ח מאוחדת

 המשך קריאה

 

יעל שלף

מנהלת אגף שיפור שירות והדרכה

המשרד לקליטת עלייה

המשך קריאה

 

ד"ר ריקי שי

אשקלון

להמשך קריאה..

 

ענת רותם

אחות מחוזית

קופ"ח מאוחדת

המשך קריאה

נשים מנהיגות חוף הכרמל

 עמוד ראשון

המשך קריאה

נשים מנהיגות חוף הכרמל

 עמוד שני

המשך קריאה